Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Alle werkzaamheden worden uitgevoerd volgens de standaardtaakbeschrijving DNR 2011 aangevuld met de herziening artikel 56 d.d. juli 2013.
De standaardtaakbeschrijving kunnen wij u op verzoek doen toekomen.